Wat we doen


Gedigitaliseerde en digitaal gegenereerde gegevens spelen, opgemerkt of niet, al decennia een toenemend grote rol in het bestaan van personen en organisaties. De ontwikkelingen op het gebied van hardware, software en data-uitwisseling gaan razendsnel. De groei in technisch kunnen en de daaruit voortvloeiende groei van het gebruik in allerhande toepassingen leidt tot een ware explosie aan gegenereerde data.

Het doelmatig verkrijgen en benutten van alle relevante data is steeds meer een succes bepalende factor voor organisaties geworden. En daarmee is voor iedere organisatie ook het belang toegenomen van een duidelijke visie op (en een effectieve benutting van) de mogelijkheden die er in data schuil gaan.

Direct Marketing, CRM, Loyalty, Customer Journey, E-commerce, Payment.
Input, beheer en output. Kosten, baten, risico's en lering trekken. Overal waar dialogen en transacties organisaties voor uitdagingen stellen zijn wij in ons element.

Wij denken mee over kansen en bedreigingen, ontwerpen/hernieuwen processen en implementeren deze. Indien gewenst kan ook het procesbeheer aan ons worden uitbesteed.


Advies

Kosten verlagen, flexibiliteit behouden en waarde verhogen. Met respect voor mens en omgeving. Klinkt goed. Maar hoe doe je dat? En hoe borg je het? Hoe verbeter je het bestaande? En hoe creëer je nieuwe waarde? 

De mensen bij Cronis hebben niet de wijsheid in pacht. Wel hebben ze jarenlang met binnen hun branche toonaangevende opdrachtgevers mogen werken aan de antwoorden op bovenstaande vragen. Dit in relatie tot concrete business cases en de dataprocessen welke deze ondersteunen.

Wij inventariseren, analyseren, concluderen en adviseren. Soms binnen een week, soms duurt het veel langer. Maar altijd doordacht, navolgbaar en concreet. 

Uiteraard is uw organisatie uniek. Maar uw uitdagingen zijn dat waarschijnlijk niet (geheel). Profiteer dus van de kennis en ervaring die wij al voor u hebben opgedaan.

Ontwerp

“If you always do what you always did, you’ll always get what you always got.”


Figuurlijk mag dat zo zijn, maar in een snel veranderende wereld is de praktijk vaak onbestemder. Dus wanneer kosten en risico’s verlaagd dienen te worden en opbrengsten, kwaliteit en stuurbaarheid verhoogd, dan helpt het niet om alleen tegen uw mensen te zeggen dat ze beter hun best moeten doen. Dan dienen er gefundeerde keuzes te worden gemaakt.

Bij Cronis hebben we veel ervaring in het ontwerpen van doelmatige dataprocessen. Zowel procesmatig als op functioneel en technisch niveau. Mede dankzij deze inzichten wordt snel het gewenste evenwicht gevonden tussen de doelstellingen van uw processen en de kosten en risico’s daarvan.Implementatie

Volgens Edison bestaat genialiteit uit 1% inspiratie en 99% transpiratie.

Bij Cronis beamen we dit graag. Een goed plan is een goed begin, maar succes valt of staat met de uitvoering. De mensen bij Cronis zijn ervaren en bekend met methodieken als Prince2, ITIL, SCRUM en Agile. Maar ze gebruiken ook hun boerenverstand en weten de theorie op een pragmatische wijze om te zetten in een goed functionerende praktijk.

Implementatie door Cronis kan zowel “in house” als in de “cloud” plaats vinden. Dit is aan u en is een uitgangspunt in de ontwerpfase.

Beheer

Beheer van datasystemen is als sturen op een snelweg. Niet spannend om te zien, maar kleine correcties beschermen vaak grote belangen. En hoe langer deze achterwege blijven, hoe groter de risico’s worden en hoe ingrijpender het eventuele herstel.

Wilt of kunt u niet zelf sturen, vertrouw dan op iemand met bewezen ervaring. De mensen bij Cronis hebben allen jarenlange ervaring in het onderhouden van datasystemen voor toonaangevende organisaties.
Bel ons vrijblijvend op 085 - 200 40 40 of